skip to Main Content
+31(0)65432 5240 jan@sjocronacoaching.com

Mijn definitie van coaching

Een coach luistert.  Een coach daagt je visies uit en stelt je standpunten ter discussie.  Een coach geeft je nieuwe ‘tools’, ideeën  en strategieën om je vaste werkwijzen en gedachtepatronen eens vanuit een andere invalshoek te bekijken. Een coach presenteert het perspectief van een buitenstaander. Zonder waardeoordeel. Met jouw belang en geluk als punt van focus.  Een coach breekt je patroon wanneer je gefrustreerd, bedroefd, geïrriteerd, bang of boos bent. Een coach toont je een alternatieve benadering van problemen of uitdagingen die je aandraagt.

Met Robin S. Sharma (The Monk Who Sold His Ferrari), zeg ik graag:

‘Stop being a prisoner of your past. Instead become the architect of your future.’

‘We might not be able to control the weather or the traffic or the moods of all those around us. But, we most certainly can control our attitude towards these events. We all have the power to determine what we will think in any given moment. This ability is part of what makes us human.’

‘If you want to live life to the fullest, care for your thoughts as you would your most prized possessions. Work hard to remove all inner turbulence. The rewards will be abundant.’

Als jouw lifecoach, leiderschapstrainer of begeleider bij een intervisietraject begeleid ik je naar nieuw inzicht.

Back To Top