skip to Main Content
06 54 32 52 40 jan@sjocronacoaching.com

Intervisie wordt in de literatuur omschreven als een op leren gerichte systematische uitwisseling van werkgerelateerde problemen, vragen, casus  of ‘uitdagingen’. Daarbij geven de deelnemers aan de intervisiegroep elkaar in collegiale ondersteuning adviezen. Het gaat om kenniscreatie en kennisdeling met het oog op kwaliteitsverbetering en professionalisering.

Binnen een in onderling overleg vastgestelde structuur werken de groepsleden eraan tot nieuwe inzichten te komen en oplossingen te vinden voor de kwestie die wordt besproken. Daartoe worden zij aanvankelijk meestal professioneel begeleid door iemand van buiten hun organisatie. Dat wordt begeleide intervisie genoemd. Ook groepen die van samenstelling wijzigen of waar nieuw leven in moet worden geblazen, kiezen vaak voor een externe begeleider. Maar het doel is om te komen tot een onbegeleid, zelfsturend,  proces.

De intervisiegroep – idealiter van 5 tot maximaal 8 deelnemers – werkt met eigen werkvormen of gebruikt beproefde intervisiemethoden, onder steeds roulerende gespreksleiding vanuit de groep. De professionele begeleider kan aanvankelijk ook optreden als gespreksleider. De leergroep is ‘horizontaal’ samengesteld en bestaat dus uit gelijken. Dat bevordert een strikt vertrouwelijke uitwisseling van informatie.

Afhankelijk van de ervaring in de groep met de uiteenlopende methoden van intervisie, kan eerst worden gewerkt met eenvoudige en helder gestructureerde oplossings- en adviesgerichte methoden van intervisie. In meer gevorderde groepen wordt de focus niet zelden verlegd naar op reflectie en zingeving gerichte kwesties; er zijn specifieke intervisiemethoden die een dergelijke aanpak faciliteren.

Ik begeleid je graag bij het opzetten van een efficiënte en op basis van onderling respect en vertrouwen functionerende intervisiegroep.

‘The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing.
Never lose a holy curiosity.’ – Albert Einstein

Back To Top