skip to Main Content
+31(0)65432 5240 jan@sjocronacoaching.com

Intervisie is een systematische bespreking van werkgerelateerde vragen, problemen of ‘uitdagingen’. Daarbij geven de deelnemers aan de intervisiegroep elkaar in collegiale ondersteuning adviezen. Men helpt elkaar naar nieuwe inzichten en oplossingen. Het gaat om deling van kennis en ervaring voor kwaliteitsverbetering en professionalisering. Persoonlijke groei en zakelijke ontwikkeling gaan hand in hand.

De groep is ‘horizontaal’ samengesteld en bestaat dus uit mensen van vergelijkbaar functioneel niveau. Geen hiërarchische verhoudingen. Dat faciliteert een strikt vertrouwelijke uitwisseling van informatie. De groep bestaat idealiter uit minstens 5 en maximaal 8 deelnemers.

Voor elke groep is er een geschikte intervisiemethode. Beginnende groepen vinden baat bij overzichtelijke oplossings- en adviesgerichte methoden. In meer gevorderde groepen kan de focus bij behoefte worden verlegd naar introspectie en zingeving.

Een intervisiegroep wordt veelal begeleid door een professionele gespreksleider, de intervisor, van buiten de organisatie. Ook groepen die van samenstelling wijzigen of waar nieuw leven in moet worden geblazen, kiezen vaak voor een onafhankelijke externe gespreksleider.

Jan Sjöcrona is gecertificeerd gespreksleider intervisie.

Neem contact op voor meer informatie over deskundige begeleiding van intervisie. Bellen gaat het snelst: 06-5432 5240.

‘The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing.
Never lose a holy curiosity.’ – Albert Einstein

Back To Top