skip to Main Content
+31(0)65432 5240 jan@sjocronacoaching.com

Een life coach helpt je om persoonlijk en zakelijk te slagen. Om harmonie, een gevoel van welbevinden,  geluk en succes te vinden. Een life coach assisteert je om de obstakels te analyseren die er voor zorgen dat je je ‘op slot’ voelt. En vervolgens  begeleidt hij je om die belemmeringen te overwinnen.  De life coach heeft tot doel jouw zelfvertrouwen in je eigen ideeën, kunnen en aanpak te vergroten. Verder reikt hij je alternatieve, onverwachte, inzichten of manieren van optreden aan die je gedachtevorming helderder maken; daardoor kunnen zowel je vaardigheden als de wijze van je besluitvorming verbeteren. Met als gevolg dat de kwaliteit van je leven toeneemt. Een life coach helpt je je gedachten, je gedragspatronen, je aanpak, te veranderen juist als je dat moeilijk vindt.

Een life coach is  geen therapeut, maar wel door training en ervaring uitgerust met veel psychologisch en praktisch inzicht. Anders dan een psychotherapeut  focust de life coach niet primair op je verleden, maar juist op je toekomst: hoe wil je in het leven staan en wat moet je daarvoor doen? Een life coach is ook geen adviseur wiens raad je zomaar moet opvolgen. Natuurlijk kunnen life coaches je wel suggesties doen, nieuwe ideeën of plannen voor acties aanreiken, maar het gaat erom dat jij zelf je pad, je waarheid en je antwoorden vindt. Met goede luistervaardigheden en de juiste vragen helpt een life coach je daarbij. Een life coach helpt je dus goed na te denken over het realiseren van verandering in je leven zodat je je doel kunt vinden en bereiken. Een life coach staat in dienst van jouw persoonlijke ontwikkeling.

Een life coach kan je begeleiden bij een belangrijke overgang of verandering in je leven, zoals het zoeken van een andere loopbaan, of het vinden van een nieuwe relatie. Een life coach kan je inzichten en tips verschaffen over je uitstraling, overtuigingskracht en ‘performance’: daarin te groeien kan waardevol zijn voor je geloofwaardigheid en effectiviteit wanneer je in zakelijk verband of thuis voor je standpunt gehoor wilt vinden. Een life coach kan je zelfs helpen je spreekangst of vliegangst te overwinnen. Een life coach kan je helpen weer ‘op de rails’ te komen, wanneer je het gevoel hebt dat je even doelloos bent.

Een life coach kan ook gewoon je sparring partner zijn wanneer je persoonlijke of zakelijke kwesties wilt bespreken met iemand die neutraal en  oprecht is, en die heldere feedback geeft.

‘It is not enough to have a good mind; the main thing is to use it well.’ – René Descartes

Back To Top